دپارتمان مهندسی مکانیک ایران

انجمن مهندسی مکانیک

انجمن تست های غیر مخرب

انجمن علمی مهندسی پزشکی

انجمن بیومکانیک

آموزش تعمیر تجهیزات پزشکی

آموزش تعمیرات تجهیزات پزشکی

دوره های مهندسی پزشکی

دوره های آموزشی مهندسی پزشکی

انجمن مهندسی پزشکی

آموزش تعمیر تجهیزات دندانپزشکی

آموزش بازرسی جوش

آموزش پایپینگ


             

On the Darboux integrability of Blasius and Falkner–Skan equation

Abstract

We study the Darboux integrability of the celebrated Falkner–Skan equation f+ff+λ(1-f′2)=0, where λ is a parameter. When λ = 0 this equation is known as Blasius equation. We show that both differential systems have no first integrals of Darboux type. Additionally we compute all the Darboux polynomials and all the exponential factors of these differential equations.

Keywords

  • Falkner–Skan equation;
  • Blasius equation;
  • Integrability;
  • Darboux polynomials

 

دانلود مقاله کامل -- ویژه اعضای طلایی

alt

 جهت اطلاع از نحوه ارتقا عضویت طلایی به

آپشن اعضای طلایی مراجعه فرمایید

 

کتابخانه دیجیتال دپارتمان

سامانه هوشمند ژورنال مقالات