دپارتمان مهندسی مکانیک ایران

انجمن مهندسی مکانیک

انجمن تست های غیر مخرب

انجمن علمی مهندسی پزشکی

انجمن بیومکانیک

آموزش تعمیر تجهیزات پزشکی

آموزش تعمیرات تجهیزات پزشکی

دوره های مهندسی پزشکی

دوره های آموزشی مهندسی پزشکی

انجمن مهندسی پزشکی

آموزش تعمیر تجهیزات دندانپزشکی

آموزش بازرسی جوش

آموزش پایپینگ


             
API 650 (farsi)
نوشته شده توسط مجيد قيصري   
دوشنبه ، 18 شهریور 1392 ، 20:43

ترجمه بازرسی مخازن ذخیره API 650

 

download

 

کتابخانه دیجیتال دپارتمان

سامانه هوشمند ژورنال مقالات