دپارتمان مهندسی مکانیک ایران

انجمن مهندسی مکانیک

انجمن تست های غیر مخرب

انجمن علمی مهندسی پزشکی

انجمن بیومکانیک

آموزش تعمیر تجهیزات پزشکی

آموزش تعمیرات تجهیزات پزشکی

دوره های مهندسی پزشکی

دوره های آموزشی مهندسی پزشکی

انجمن مهندسی پزشکی

آموزش تعمیر تجهیزات دندانپزشکی

آموزش بازرسی جوش

آموزش پایپینگ


             
www.pzandiyeh.blogfa.com
نوشته شده توسط پیمان زندیه   
شنبه ، 28 بهمن -2 ، 03:30
بابونه تنهائی مرا با خود برده است
 

کتابخانه دیجیتال دپارتمان

سامانه هوشمند ژورنال مقالات