دپارتمان مهندسی مکانیک ایران

انجمن مهندسی مکانیک

انجمن تست های غیر مخرب

انجمن علمی مهندسی پزشکی

انجمن بیومکانیک

آموزش تعمیر تجهیزات پزشکی

آموزش تعمیرات تجهیزات پزشکی

دوره های مهندسی پزشکی

دوره های آموزشی مهندسی پزشکی

انجمن مهندسی پزشکی

آموزش تعمیر تجهیزات دندانپزشکی

آموزش بازرسی جوش

آموزش پایپینگ


             

دوره تست های غیر مخرب - اسفند 91 برگزار شد

بر اساس برنامه ریزی های انجام یافته دوره تست های غیر مخرب و بازرسی وش در روز های 12 الی 14 اسفند ماه سال جاری با شرکت جمعی از اعضای انجمن در سالن کنفرانس استاد عابد مجتمع فرهنگی 29 بهمن تبریز به همت انجمن مهندسان - دپارتمان مکانیک و شرکت مهندسی رکا برگزار گردید.

در این دوره شرکت کنندگان بصورت عملی با پنج روش تست های غیر مخرب آشنا شدند و کاربرد های صنعتی ان روش ها را بررسی نمودند و برای درخواست کنندگان گو.اهی لول 2 بین المللی ASNT صادر گردید

 

مشاهده مجموعه کل تصاویر دوره برگزار شده

 

کتابخانه دیجیتال دپارتمان

سامانه هوشمند ژورنال مقالات