دپارتمان مهندسی مکانیک ایران

انجمن مهندسی مکانیک

انجمن تست های غیر مخرب

انجمن علمی مهندسی پزشکی

انجمن بیومکانیک

آموزش تعمیر تجهیزات پزشکی

آموزش تعمیرات تجهیزات پزشکی

دوره های مهندسی پزشکی

دوره های آموزشی مهندسی پزشکی

انجمن مهندسی پزشکی

آموزش تعمیر تجهیزات دندانپزشکی

آموزش بازرسی جوش

آموزش پایپینگ


             
آموزش پایپینگ در کتیا
نوشته شده توسط مهدی مصلح آبادی   
پنجشنبه ، 16 آذر 1391 ، 11:32

کتاب آموزش پایپینگ در کتیا توسط انتشارات دیباگران تهران به چاپ رسید 

http://dibagaran.mft.info/05/Fa/DynamicPages/PageList.aspx?c=52

 

 

کتابخانه دیجیتال دپارتمان

سامانه هوشمند ژورنال مقالات