فیزیک مواد

             
فیزیک مواد
نوشته شده توسط محسن جمشیدی   
چهارشنبه ، 15 آذر 1391 ، 15:10

فیزیک مواد به کاربری فیزیک در تعریف مواد از جهات مختلف مانند نیرو، حرارت، نور و مکانیک گفته می‌شود.این موضوع، ترکیبی از دانش‌های فیزیک مانند شیمی، مکانیک جامدات و فیزیک حالت جامد است.

 

کتابخانه دیجیتال دپارتمان

سامانه هوشمند ژورنال مقالات