دپارتمان مهندسی مکانیک ایران

انجمن مهندسی مکانیک

انجمن تست های غیر مخرب

انجمن علمی مهندسی پزشکی

انجمن بیومکانیک

آموزش تعمیر تجهیزات پزشکی

آموزش تعمیرات تجهیزات پزشکی

دوره های مهندسی پزشکی

دوره های آموزشی مهندسی پزشکی

انجمن مهندسی پزشکی

آموزش تعمیر تجهیزات دندانپزشکی

آموزش بازرسی جوش

آموزش پایپینگ


             
فیزیک شتاب دهنده ها
نوشته شده توسط محسن جمشیدی   
چهارشنبه ، 15 آذر 1391 ، 15:07

فیزیک شتاب‌دهنده‌ها به بررسی مسایل مربوط به دستگاههای شتابدهندهٔ ذرات و نحوهٔ عملکرد آنها می‌پردازد.

البته آزمایشهایی که توسط شتاب‌دهنده انجام می‌شود، موضوع این علم نیست. بلکه با توجه به نوع آزمایش می‌تواند مربوط به فیزیک ذرات، فیزیک هسته‌ای، فیزیک ماده چگال، فیزیک مواد و یا دیگر شاخه‌ها باشد.

در واقع «فیزیک شتاب‌دهنده‌ها» مطالعهٔ حرکت باریکهٔ ذرات درون دستگاه شتاب‌دهنده، کنترل و تغییر باریکه، برهمکنش باریکه با دستگاه و اندازه‌گیری پارامترهای مختلف باریکه است.

معادله حرکت ذرات از مکانیک هامیلتونی نسبیتی بدست می‌آید.

 

کتابخانه دیجیتال دپارتمان

سامانه هوشمند ژورنال مقالات