دپارتمان مهندسی مکانیک ایران

انجمن مهندسی مکانیک

انجمن تست های غیر مخرب

انجمن علمی مهندسی پزشکی

انجمن بیومکانیک

آموزش تعمیر تجهیزات پزشکی

آموزش تعمیرات تجهیزات پزشکی

دوره های مهندسی پزشکی

دوره های آموزشی مهندسی پزشکی

انجمن مهندسی پزشکی

آموزش تعمیر تجهیزات دندانپزشکی

آموزش بازرسی جوش

آموزش پایپینگ


             
5 s
نوشته شده توسط سید حسین هاشمی   
شنبه ، 20 آبان 1391 ، 23:01

سیستم 5s :

 

مجموعه فعالیتهایی است که در قالب یک نظام فرهنگی مدیریتی صورت مي گیرد و بر ایجاد و حفظ محیطی سامان یافته ، مرتب ، پاکیزه ، زیبا ، دلپذیر ، استاندارد و با انظباط برای کار تاکید می ورزد . مجموعه این تلاشها نه تنها در کارخانه ، تعمیر گاه و محیطهای کارگاهی بلکه در دفاتر کار و فضاهای کار ستادی و اداری نیز ضروری میباشد.

 

بطور کلی اهداف اجرای 5s عبارتند از :

-        دسترسی سریع و آسان به وسایل ( رعایت پاکسازی )

-        جلوگیری از بهم ریختگی محیط کار ( رعایت نظم و ترتیب )

-        جلوگیری از وقوع حادثه به علت پاک بودن محیط کار از آلودگی ( رعایت نظافت )

-        همکاری بیشتر و روابط صمیمانه تر بین پرسنل ( فرهنگ کار )

 

مراحل سیستم 5s :

 

 

 

 

 

5s از اولین حروف پنج واژه ژاپنی به شرح ذیل گرفته شده است :

 

 

 

 

 

 

1-    پاکسازی (sei-ri)

تشخیص بین اقلام ضروری و غیر ضروری

2-    نظم و ترتیب (sei-ton)

ایجاد یک نظم و ترتیب ، به نحوی که هر چیزی که مورد نیاز میباشد در همان زمان که نیاز داریم در دسترس باشد . به بیان دیگر راهی برای کاهش جستجو

3-    نظافت(sei-so)

بر طرف نمودن هر گونه اشغال و آلودگی از محیط کار . به بیان دیگر دور ریختن ضایعات ، پاکیزه کردن اشیاء و ابزارها از آلودگی ها ومواد خارجی

4-  حفظ و نگهداری(sei-ke-tsu) : نگهداری شرایط محیط و افراد به صورت سازمان یافته ، مرتب و تمیز . به بیان دیگر حفظ و نگهداری به معنای وضعیت مطلوب و جلوگیری از بهم خوردن نظم و نظا فت محیط است.

5-    فرهنگ کار (shi-tsu-ke):

انجام درست کارها ، سامان دادن و با نظم و ترتیب سرکار خود حاضر شدن. به بیان دیگر آموزش افراد و آگاه نمودن آنان از مقررات و همچنین نتایج اثربخش آن مقررات است. آموزش کارکنان را میتوان به صورت گردهمایی ها، تکرارهای شفاهی و جلسات کوتاه مدت آموزشی روزانه با حضور کلیه افراد انجام داد.

  برخی از موارد اجرایی5s ستادی :

1-    نصب برچسب متحدالشکل برای تمامی زونکن ها

2-    نصب برچسب متحدالشکل برای تمامی کشوها و کتابخانه ها در سمت چپ و بالا ( شخصی واداری )

3-    نصب برچسب متحدالشکل برای تمامی کازیه ها

4-    تهیه لیست زونکنها و مدارک براساس فرم لیست متحدالشکل و نصب بر قفسه ها

5-    عدم پراکندگی مدارک روی میزها و فایل های سه کشویی میزها

6-    عدم پراکندگی مدارک زیر شیشه ها

7-    تمیز ومرتب بودن روی همه میزها و تجهیزات اداری ( نظافت کامل)

8-    نداشتن وسایل اضافی و غیر ضروری بر روی میزها واطراف آنها

9-    سالم بودن شیشه روی میزها (در صورت وجود )

10-            تفکیک وسایل ومدارک شخصی با اداری

11-          تفکیک وسایل،ابزارها ،زونکنها ،کتابها ومجلات و... .درون کتابخانه ها وکمد های ابزار

12-          اختصاص حداقل یک کشو از کشوها ی میز به لوازم اداری

13-          قرار گیری میزها وفایل ها در مکان مناسب

14-          عدم پراکندگی سیم های کامپیوتر ،شبکه ، برق وتلفن

15-          اجرای 5دقیقه ای اصول FIVES قبل از ترک محل کار

16-   قرار گیری سطل های زباله در زیر میز ها

17-            عدم نصب یاد داشت وپیغام بر روی کمد ها ،کتابخانه ها ،کامپیوتر ها و...

18-          عدم نصب مدارک واعلامیه ها بر روی دیوار ها وشیشه ها

19-          عدم وجود وسایل بر روی کمد ها ،کتابخانه ها و پارتیشن

20-            سالم بودن قفل ها ودستگیره های کمد ها کتابخانه ها فایل های سه وچهار کشویی

 

برخی از موارد اجرایی5s كارگاهي :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-    جداسازی اقلام ضروری از غیر ضروری

2-    طبقه بندی اقلام موجود در کارگاه

3-    چیدمان ابزار وتجهیزات بصورت مناسب در کمدها

4-    نصب بر چسب و تهیه لیست مناسب جهت کمدهای ابزار و تجهیزات

5-    رنگ آمیزی میز کار ، نرده و تجهیزات

6-    نظافت کامل کف کارگاه

7-    نظافت کامل میز کار ، ابزار و تجهیزات مربوط به کار

8-    سازماندهی و برنامه ریزی لازم جهت نظافت

9-    کاهش زمان دسترسی جهت تهیه اقلام مورد نیاز

10-            حفظ نظافت و آراستگی پرسنل ( لباس کار ، کفش ، وضعیت ظاهری )

11-            داشتن اطلاعات کافی پرسنل نسبت به موارد 5S

 

کتابخانه دیجیتال دپارتمان

سامانه هوشمند ژورنال مقالات