دپارتمان مهندسی مکانیک ایران

انجمن مهندسی مکانیک

انجمن تست های غیر مخرب

انجمن علمی مهندسی پزشکی

انجمن بیومکانیک

آموزش تعمیر تجهیزات پزشکی

آموزش تعمیرات تجهیزات پزشکی

دوره های مهندسی پزشکی

دوره های آموزشی مهندسی پزشکی

انجمن مهندسی پزشکی

آموزش تعمیر تجهیزات دندانپزشکی

آموزش بازرسی جوش

آموزش پایپینگ


             

برنامه بازديد دوره جوش تابستان

برنامه بازديد دوره تست هاي غيرمخرب و بازرسي جوش بر اساس برنامه ريزي هاي انجام شده از پروژه دانشگاه هنر در تاريخ 8 مهر راس ساعت 9:15 خواهد بود  كه اطلاعات تكميلي به شركت كنندگان بصورت پيامك اطلاع رساني گرديده است .

در صورت داشتن هرگونه سوال با دفتر دپارتمان  تماس حاصل فرماييد.

 

کتابخانه دیجیتال دپارتمان

سامانه هوشمند ژورنال مقالات