دپارتمان مهندسی مکانیک ایران

انجمن مهندسی مکانیک

انجمن تست های غیر مخرب

انجمن علمی مهندسی پزشکی

انجمن بیومکانیک

آموزش تعمیر تجهیزات پزشکی

آموزش تعمیرات تجهیزات پزشکی

دوره های مهندسی پزشکی

دوره های آموزشی مهندسی پزشکی

انجمن مهندسی پزشکی

آموزش تعمیر تجهیزات دندانپزشکی

آموزش بازرسی جوش

آموزش پایپینگ


             
گزارش کارآموزی ایران خودرو
سه شنبه ، 16 خرداد 1391 ، 11:35

 

گزارش کارآموزی ایران خودرو

برای دانلود بر روی آن کلیک کنید

گزارش کار ایران خودرو 1

گزارش کار ایران خودرو 2

گزارش کار ایران خودرو 3

گزارش کار ایران خودرو 4

جمع آوری و ویرایش: بهرام خورسندنژاد

زکات علم نشر آن است

 

 

کتابخانه دیجیتال دپارتمان

سامانه هوشمند ژورنال مقالات