دپارتمان مهندسی مکانیک ایران

انجمن مهندسی مکانیک

انجمن تست های غیر مخرب

انجمن علمی مهندسی پزشکی

انجمن بیومکانیک

آموزش تعمیر تجهیزات پزشکی

آموزش تعمیرات تجهیزات پزشکی

دوره های مهندسی پزشکی

دوره های آموزشی مهندسی پزشکی

انجمن مهندسی پزشکی

آموزش تعمیر تجهیزات دندانپزشکی

آموزش بازرسی جوش

آموزش پایپینگ


             
مخزن روغن
نوشته شده توسط شهرام عشائري   
يكشنبه ، 3 ارديبهشت 1391 ، 18:26

 

مخزن روغن از لحاظ کاربردی باید دارای ویژگی های ذیل باشد:

  • توانایی ذخیره کردن کل روغن سیستم
  • جداسازی هوای موجود در روغن
  • ته نشین شدن آلودگی ها در مخزن
  • دفع حرارت سیستم

مخزن روغن باید حجم کافی جهت جبران انبساط روغن داخل مخزن داشته باشد.  مخازن بهتر است مرتفع و کم عرض ساخته شوند. در مخازن کم عمق امکان ورود هوا به پورت مکش پمپ وجود دارد.

ابعاد مخزن:

 ابعاد مخزن روغن در سيستم صنعتي

 حجم مخزن روغن (lit ) = سه تا پنج برابر دبي پمپ (lit/min)

 ابعاد مخزن روغن در سيستم سيار

به ازاء هر 100GPM دبي پمپ، حجم مخزن 20-30 gallon

 

کتابخانه دیجیتال دپارتمان

سامانه هوشمند ژورنال مقالات