دپارتمان مهندسی مکانیک ایران

انجمن مهندسی مکانیک

انجمن تست های غیر مخرب

انجمن علمی مهندسی پزشکی

انجمن بیومکانیک

آموزش تعمیر تجهیزات پزشکی

آموزش تعمیرات تجهیزات پزشکی

دوره های مهندسی پزشکی

دوره های آموزشی مهندسی پزشکی

انجمن مهندسی پزشکی

آموزش تعمیر تجهیزات دندانپزشکی

آموزش بازرسی جوش

آموزش پایپینگ


             
برخی از برنامه های نوشته شده در Matlab
نوشته شده توسط امین اسماعیلی   
جمعه ، 2 دی 1390 ، 17:52

این روش تصنیف در ریشه یابی .

%in barname baraye yabidan roothaye yek tabe be raveshe tasnif ast.

 

syms y x

y=input('tabei ke mikhahid reshehayash ra beyabid vared konid=');

a=input('ebtedaye baze ra vared konid=');

b=input('entehaye bazeh ra vared konid=');

c=input('deaqat andazeh giri=');

while (abs(a-b)>c)

    disp('--------------a: f(a)-----------------');

    disp(a);

    disp(subs(y,x,a));

    disp('--------------b : f(b)-----------------');

    m=(a+b)/2;

    disp('---------------m : f(m)-----------------');

    disp(m);

    disp(subs(y,x,m));

    if subs(y,x,m)*subs(y,x,a)<0

        b=m;

        z=0;

    else if subs(y,x,m)*subs(y,x,b)<0

            a=m;

            z=0;

        elseif subs(y,x,c)==0

            a=m;

            b=m;

            z=0;

        else

            z=1;

            a=b;

        end

    end

    if z==0

        dsip((a+b)/2)

    else 

        disp('rishe nist!!!')

    end

end

 

 

کتابخانه دیجیتال دپارتمان

سامانه هوشمند ژورنال مقالات