دپارتمان مهندسی مکانیک ایران

انجمن مهندسی مکانیک

انجمن تست های غیر مخرب

انجمن علمی مهندسی پزشکی

انجمن بیومکانیک

آموزش تعمیر تجهیزات پزشکی

آموزش تعمیرات تجهیزات پزشکی

دوره های مهندسی پزشکی

دوره های آموزشی مهندسی پزشکی

انجمن مهندسی پزشکی

آموزش تعمیر تجهیزات دندانپزشکی

آموزش بازرسی جوش

آموزش پایپینگ


             
الف) نيتروژن دهي جامد
نوشته شده توسط شهرام عشائري   
شنبه ، 26 آذر 1390 ، 21:05

اصول كلي كار اين فرآيند شبيه كربن دهي  جامد است. از تركيبات آلي نيتروژن دار مخصوص به عنوان منبع  توليد كننده نيتروژن مورد نياز، ‌استفاده مي كنند. ابتدا قطعات را همراه با نيتروژن دهنده در جعبه هاي  شيشه اي،‌ سراميكي و يا آلومنيومي بسته بندي  كرده و سپس توسط  كوره مناسب  حرارت مي دهند. حرارت دادن باعث مي شود تركيبات ياد شده  با يكديگر  واكنش انجام داده و در دماي  نيتروژن دهي يعني در حدود 570 درجه سانتي گراد، ‌پس از تجزيه شدن، نيتروژن اتمي  آزاد كنند. ضخامت لايه نيتروژن دهي تأثيربسزايي بر روي  زمان نيتروژن دارد. كه با توجه به ضخامت لايه مورد نياز،‌ زمان نيتروژن دهي بين 2 تا 16 ساعت متغير است.

 

کتابخانه دیجیتال دپارتمان

سامانه هوشمند ژورنال مقالات