دپارتمان مهندسی مکانیک ایران

انجمن مهندسی مکانیک

انجمن تست های غیر مخرب

انجمن علمی مهندسی پزشکی

انجمن بیومکانیک

آموزش تعمیر تجهیزات پزشکی

آموزش تعمیرات تجهیزات پزشکی

دوره های مهندسی پزشکی

دوره های آموزشی مهندسی پزشکی

انجمن مهندسی پزشکی

آموزش تعمیر تجهیزات دندانپزشکی

آموزش بازرسی جوش

آموزش پایپینگ


             
تجهيزات و لوازم ضروري براي فرآيند جوشكاري GMAW :
نوشته شده توسط شهرام عشائري   
دوشنبه ، 2 آبان 1390 ، 21:50

   وسايلي كه در اين فرآيند جوشكاري مورد استفاده قرار مي گيرد عبارتند از :

1.منبع نيرو ( تأمين كنندة انرژي براي ذوب الكترود )

2.دستگاه تغذية سيم جوش

3.كابل جوشكاري

4.تورچ جوشكاري ( انبر جوشكاري )

5.قسمت تأمين كنندة گاز محافظ

 

کتابخانه دیجیتال دپارتمان

سامانه هوشمند ژورنال مقالات