دپارتمان مهندسی مکانیک ایران

انجمن مهندسی مکانیک

انجمن تست های غیر مخرب

انجمن علمی مهندسی پزشکی

انجمن بیومکانیک

آموزش تعمیر تجهیزات پزشکی

آموزش تعمیرات تجهیزات پزشکی

دوره های مهندسی پزشکی

دوره های آموزشی مهندسی پزشکی

انجمن مهندسی پزشکی

آموزش تعمیر تجهیزات دندانپزشکی

آموزش بازرسی جوش

آموزش پایپینگ


             

نهمين كنفرانس ملي مهندسي ساخت و توليد ايران در سال 1387

نهمين كنفرانس ملي مهندسي ساخت و توليد ايران در سال 1387 در دانشگاه بيرجند (خراسان جنوبي) به دبيري آقاي دكتر خليل خليلي برگزار شود.

نظر به استقبال دانش پژوهان، اساتيد، مهندسين و دانشجويان علاقه مند در حوزه مهندسي ساخت و توليد از برگزاري كنفرانس هاي علمي در هر سال، هيأت مديره انجمن تصميم گرفت بنا به درخواست هاي رسيده و تماس هايي كه از سوي گروه هاي مهندسي ساخت و توليد در دانشگاه هاي معتبر كشور داشته است از جمله دانشگاه فردوسي مشهد، دانشگاه بيرجند، دانشگاه مازندران و .....نهمين كنفرانس ملي مهندسي ساخت و توليد ايران در سال 1387 در دانشگاه بيرجند (خراسان جنوبي) به دبيري آقاي دكتر خليل خليلي برگزار شود. 

سايت كنفرانس 

 
سامانه هوشمند ژورنال مقالات