دپارتمان مهندسی مکانیک ایران

انجمن مهندسی مکانیک

انجمن تست های غیر مخرب

انجمن علمی مهندسی پزشکی

انجمن بیومکانیک

آموزش تعمیر تجهیزات پزشکی

آموزش تعمیرات تجهیزات پزشکی

دوره های مهندسی پزشکی

دوره های آموزشی مهندسی پزشکی

انجمن مهندسی پزشکی

آموزش تعمیر تجهیزات دندانپزشکی

آموزش بازرسی جوش

آموزش پایپینگ


             

آموزش كامل مدل سازي و المان بندي انسيس
در اين كتاب الكترونيكي انگليسي با مدل سازي دو بعدي و سه بعدي و انواع روش هاي المان بندي دستي(map ) آشنا خواهيد شد

اين كتاب را حتما دانلود كنيد چون خيلي كامله

 

کتابخانه دیجیتال دپارتمان

سامانه هوشمند ژورنال مقالات