دپارتمان مهندسی مکانیک ایران

انجمن مهندسی مکانیک

انجمن تست های غیر مخرب

انجمن علمی مهندسی پزشکی

انجمن بیومکانیک

آموزش تعمیر تجهیزات پزشکی

آموزش تعمیرات تجهیزات پزشکی

دوره های مهندسی پزشکی

دوره های آموزشی مهندسی پزشکی

انجمن مهندسی پزشکی

آموزش تعمیر تجهیزات دندانپزشکی

آموزش بازرسی جوش

آموزش پایپینگ


             

آموزش ورقکاری در solidworks

آموزش ورق کاری در نرم افزار SOLIDWORKS  به همراه یک مثال عالی به صوت فایل PDF با حجم 5MB .حتما دانلود کنید

 

کتابخانه دیجیتال دپارتمان

سامانه هوشمند ژورنال مقالات