دپارتمان مهندسی مکانیک ایران

انجمن مهندسی مکانیک

انجمن تست های غیر مخرب

انجمن علمی مهندسی پزشکی

انجمن بیومکانیک

آموزش تعمیر تجهیزات پزشکی

آموزش تعمیرات تجهیزات پزشکی

دوره های مهندسی پزشکی

دوره های آموزشی مهندسی پزشکی

انجمن مهندسی پزشکی

آموزش تعمیر تجهیزات دندانپزشکی

آموزش بازرسی جوش

آموزش پایپینگ


             

آموزش طراحی پروانه کمپرسور همراه با فایل آماده
با دانلود فایل های زیر می توانید یک پروانه توربین یا کمپرسور را به سادگی در نرم افزار SOLIDWORS طراحی کنید .

دانلود آموزش

 

 

کتابخانه دیجیتال دپارتمان

سامانه هوشمند ژورنال مقالات