دپارتمان مهندسی مکانیک ایران

انجمن مهندسی مکانیک

انجمن تست های غیر مخرب

انجمن علمی مهندسی پزشکی

انجمن بیومکانیک

آموزش تعمیر تجهیزات پزشکی

آموزش تعمیرات تجهیزات پزشکی

دوره های مهندسی پزشکی

دوره های آموزشی مهندسی پزشکی

انجمن مهندسی پزشکی

آموزش تعمیر تجهیزات دندانپزشکی

آموزش بازرسی جوش

آموزش پایپینگ


             

دپارتمان مهندسی مکانیک ایران حامی:

ششمین کنفرانس بین المللی نگهداری و تعمیرات

اولین کنفرانس بین المللی کنترل ابزار دقیق و اتوماسیون
نمایشگاه بین المللی فیلد باس
یازدهمین کنفرانس ملی ساخت و تولید  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
سامانه هوشمند ژورنال مقالات