دپارتمان مهندسی مکانیک ایران

انجمن مهندسی مکانیک

انجمن تست های غیر مخرب

انجمن علمی مهندسی پزشکی

انجمن بیومکانیک

آموزش تعمیر تجهیزات پزشکی

آموزش تعمیرات تجهیزات پزشکی

دوره های مهندسی پزشکی

دوره های آموزشی مهندسی پزشکی

انجمن مهندسی پزشکی

آموزش تعمیر تجهیزات دندانپزشکی

آموزش بازرسی جوش

آموزش پایپینگ


             

Determination of mercury cation using electrode modified with phosphorothioate oligonucleotide

Abstract

A novel electrochemical biosensor for the determination of mercury ion is described. The receptor layer was formed on glassy carbon electrode by adsorption of phosphorothioate oligonucleotide (PTO). The presence of sulfur atom in the backbone of modified nucleotide allows for strong interaction with Hg2+. The optimized sensor distinguishes itself with high selectivity towards mercury ions and lower detection limit of 2.34 × 10−11 mol L−1. For tested PTO sequence, it was possible to determine the linear response in the Hg2+ concentration range of 10−11–10−7 mol L−1.

Keywords

  • Electrochemical sensor;
  • Phosphorothioate oligonucleotide;
  • Metal ion determination

دانلود مقاله کامل -- ویژه اعضای طلایی

alt

 جهت اطلاع از نحوه ارتقا عضویت طلایی به

آپشن اعضای طلایی مراجعه فرمایید

 

 

 
سامانه هوشمند ژورنال مقالات