احسان جوادي صفحه شخصي
احسان جوادي
1639
آفلاین
4 سالها
12 ماه
3 سالها
0

اطلاعات تماس

احسان جوادي
احسان
جوادي
30/06/1365
فارغ التحصيل كارشناسي ارشد
مهندسي شيمي
پيشرفته
خليج فارس
سراسري
1388
صنعتگران
فارس
شيراز

ليست دوستان

شما با كاربر ديگري ارتباط نداريد

Instagram

مباحث جدید سمپوزیم مجازی IUE

تعاملات حیطه مهندسی

تعاملات دپارتمان مهندسي مكانيك

حامی رخدادهای مهندسی

دپارتمان مهندسي مكانيك حامي رخدادهای مهندسی