گزارش تصویری بازرسی کابل تله کابین تبریز به روش مغناطیسی MFL

بر اساس قرارداد منعقده و با مشارکت شرکت مهندسین مشاور رکا ، بازرسی غیر مخرب کابل انتقال دهنده تله کابین تبریز به روش نشت شار مغناطیسی MFL انجام گردید در ان روش بر اساس نشت شار مغناطیسی عبوری از داخل کابل کلیه عیوب سطحی و زیر سطحی آن تجزیه و تحلیل شده و نتایج بصورت مستند ارائه می گردد . دستگاه فوق الذکر که در انحصار چند شرکت خارجی بوده توسط مهندسین و متخصصین دپارتمان مهندسی مکانیک ایران مهندسی معکوس و طراحی گردیده و تاییدیه های ان اخذ شده است.امید است با تلاش مهندسان توانمند کشور شاهد تعالی روز افزون ایران عزیزمان باشیم

بدینوسیله واحد مهندسی این مجموعه امادگی خود را جهت بازرسی هرنوع کابل به روش نشت شار مغناطیسی MFL بر اساس استاندارد ملی ایران 8-9419 (آزمون کابل ها به روش مغناطیسی)  اعلام می نماید  که علاقمندان می توانند با واحد مهندسی شرکت رکا تماس حاصل نمایند         4-33369052-041