هشتمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز

             

هشتمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز

هشتمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز

 

برگزارکننده : انجمن علمی موتور ایران
مسئول : انجمن علمی موتور ایران
تلفن : 66028963-5

 

محورهای همایش :

 • فناوري­های جديد در موتور (دورگه، کوچک­سازی، پرخوران و بازخوران، زمانبندی متغير، پاشش مستقيم بنزينی، احتراق تراکمی همگن و ...)
 • مهار آلايندگی ناشی از احتراق (واکنشگر سه‌منظوره، صافی دود، تله اکسيدهای نيتروژن، افزودنی اوره و ...)
 • سوخت‌های نوين و پاک (سوخت­های زيستی، سوخت‌های مصنوعی، افزودنی‌های جديد)
 • احتراق در موتورهای درونسوز
 • ديناميک سيالات موتورهای درونسوز (تنفس، تخليه، پاشش و اختلاط سوخت)
 • صدا و ارتعاشات
 • مديريت و تنظيم موتور
 • روانکاری (روغن موتورهای سنتزی، نيمه سنتزی و نانويی، نقش روغن بر عملکرد موتور)
 • خنک­کاری و انتقال حرارت
 • تطابق موتور با خودرو
 •  مهندسی مواد در موتور و قطعات جانبی
 • علل خرابی و فرايند بهبود قطعات
 • مديريت طراحی و ساخت موتورهای درونسوز و قطعات آن
 • موتورها و چرخه‌های غيرمعمول (استرلينگ، اريکسون، ميلر و ...)
 • روش‌های آزمايشگاهی، عددی و صحه‌گذاری نوين
 
سامانه هوشمند ژورنال مقالات