کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک و فن آوریهای پیشرفته 2012

             

کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک و فن آوریهای پیشرفته 2012
کنفرانس ها،گردهمایی ها و سمپوزیم ها

کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک و فن آوریهای پیشرفته (ICMEAT2012) با هدف گردآوری محققین، اساتید و دانشجویان، دانشمندان، مهندسین و خبرگان صنایع ایران و بین الملل در تمامی گرایش های مهندسی مکانیک توسط دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهر مجلسی با همکاری مشترک دانشگاه رایرسون کانادا، دانشگاه یو پی ام مالزی و انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران در هتل بین المللی عباسی اصفهان به تاریخ 21-19 مهرماه 1391 برپا می شود. رسالت این گردهمائی بین المللی انتشار نتایج تحقیقات ، ایده ها و نو آوریهای جدید و تحقق تجربه های عملی در عرصه تئوری و عملی است. محورهای اصلی این کنفرانس بین المللی بر موضوعات متنوع مهندسی مکانیک و فن آوریهای پیشرفته علمی و صنعتی تکیه دارد.

برگزاری این کنفرانس در سطح بین المللی از سوی دانشگاه آزاد اسلامی- شهر مجلسی بعنوان نماد مهندسی مکانیک کشور مطرح خواهد شد که جایگاهی برای ارتباطات علمی، تحقیقاتی و صنعتی را بین دانشگاهها و مراکز علمی در سطح جهان فراهم می نماید. این کنفرانس شامل بخشهای ارائه مقالات علمی پژوهشی و صنعتی بصورت سخنرانی و پوستر، کارگاههای آموزشی و هم چنین برپائی نمایشگاه تخصصی صنعتی خواهد بود.

اهداف کنفرانس:

1. توسعه دامنه علمی و پژوهشی مهندسین، محققین، اساتید و دانشجویان در زمینه های محوری کنفرانس.
2. ایجاد ارتباط علمی، پژوهشی و صنعتی بین دانشگاهها و موسسات فنی و مهندسی و صنایع مربوطه
3. پایه گذاری یک رویداد با کیفیت و اثر بخش ملی و بین المللی توسط دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهر مجلسی

 

سایت کنفرانس

 
سامانه هوشمند ژورنال مقالات