دوازدهمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی مهندسی ساخت و تولید

مهندسي ساخت و توليد به عنوان يکي از مهمترين و مؤثر  ترين رشته هاي مهندسي در راهبردهاي توسعه اي کشور به شمار مي رود. برگزاري کنفرانس هاي مهندسي ساخت و توليد از مهمترین رویدادهای علمی- صنعتی است تا در يک زمان و مکان مناسب تازه‌هاي پژوهشي و نوآوري ها و ايده هاي خلاق و جديد در راستاي توسعه کشور و شکوفايي پيشرفت‌هاي علمي مطرح شوند و اساتيد و دانشجويان دانشگاهها، پژوهشگران مراکز تحقيقاتي و صنعتي و مهندسان و خبرگان صنايع سراسر کشور در این زمینه به بحث  و تبادل نظر پرداخته و نتایج و دستاوردهای خود را عرضه کنند. به دنبال برگزاري موفق يازده کنفرانس مهندسي ساخت و توليد در کشور و بنا به پيشنهاد انجمن مهندسي ساخت و توليد دوازدهمين کنفرانس ملي و سومين کنفرانس بين المللي مهندسي ساخت و توليد در دي ماه 1390 در دانشکده مهندسي مکانيک پرديس دانشکده هاي فني دانشگاه تهران برگزار خواهد شد. برگزاري اين کنفرانس در سطح بين المللي و در دانشکده فني دانشگاه تهران که رتبه 178 در بين دانشگاههاي فني جهان را کسب نموده و به عنوان نماد مهندسي کشور مطرح است جايگاهي براي ارتباطات علمي را بين دانشگاهها و مراکز علمي در سطح جهان فراهم مي نمايد. اين کنفرانس شامل بخش هاي ارائه مقالات علمي پژوهشي، صنعتي، کارگاههاي آموزشي و همچنين نمايشگاه تخصصي مي باشد.            www.icme2011.irبرگزارکننده گان:

altalt