روش های پرداخت و شماره حساب ها

             

روش های پرداخت و شماره حساب ها

روش اول :

پرداخت از طریق واریز نقدی بانکی  - کارت به کارت - حواله پایا و یا حواله اینترنی به یکی از حساب های ارائه شده و درج مشخصات در فرم تکمیل ثبت نام

 

alt

بانک ملت - حساب جام به نام انجمن نوآوران و مهندسان جوان

شماره حساب : 5024069774

شماره کارت : 7456-5184-3379-6104

شماره حساب شبا IR39 0120 0000 0000 5024 0697 74

 

 

 

altبانک ملی - حساب سیبا به نام انجمن نوآوران و مهندسان جوان

شماره حساب : 109637374007

شماره کارت : 3175-9950-9918-6037

شماره حساب شبا : IR10 0170 0000 0010 9637 3740 07

 

 

توجه مهم : با توجه به این که شناسایی واریز کننده و دلیل پرداخت از طریق فرم های مربوطه امکان پذیر می باشد فلذا پس از پرداخت از این طریق حتما مشخصات پرداخت را از طریق فرم مربوطه (فرم ثبت نام دوره آموزشی - کارت عضویت و ... ) وارد نمایید و یا از طربق ارسال تیکیت به واحد پشتیبانی اطلاع دهید تا در حسابتان منظور گردد.

روش دوم :

برای پرداخت های موردی می توانید از پرداخت الکترونیک آنلاین استفاده نمایید که در این حالت نیز همانند روش پیشین می بایست از طریق ارسال تیکت به واحد پشتیبانی اطلاع دهید تا پرداخت منظور گردد.

 

 
سامانه هوشمند ژورنال مقالات