دپارتمان مهندسی مکانیک ایران

انجمن مهندسی مکانیک

انجمن تست های غیر مخرب

انجمن علمی مهندسی پزشکی

انجمن بیومکانیک

آموزش تعمیر تجهیزات پزشکی

آموزش تعمیرات تجهیزات پزشکی

دوره های مهندسی پزشکی

دوره های آموزشی مهندسی پزشکی

انجمن مهندسی پزشکی

آموزش تعمیر تجهیزات دندانپزشکی

آموزش بازرسی جوش

آموزش پایپینگ

             


صفحه مشخصات کاربری پدرام ریاحی
پدرام ریاحی
7104
آفلاین
9 سال قبل
2 ماه قبل
0

اطلاعات کاربر

پدرام ریاحی
پدرام
ریاحی
6/6/1362
فارغ التحصيل كارشناسي ارشد
مهندسی مکانیک
تبدیل اترژی
شیراز
سراسري
1384
عادي - فارغ التحصيلان
اصفهان
اصفهان

تماس ها

این کاربر اخیراً ارتباطی نداشته است.
سامانه هوشمند ژورنال مقالات