صفحه مشخصات کاربری مهدی علی نیا
مهدی علی نیا
2865
آفلاین
6 سال قبل
2 سال قبل
4 سال قبل
1

اطلاعات کاربر

مهدی علی نیا
مهدی
علی نیا
02/11/1348
فارغ التحصيل كارشناسي ارشد
مکانیک
ساخت و تولید
شهید رجایی تهران
سراسري
1388
عادي - فارغ التحصيلان
مازندران
بابل
ساخت و تولید
فوق لیسانس مدرس آموزشکده

تماس ها

  طیب جافر میاوقی