مهدی علی نیا صفحه شخصي
مهدی علی نیا
1715
آفلاین
4 سالها
19 روز
2 سالها
1

اطلاعات تماس

مهدی علی نیا
مهدی
علی نیا
02/11/1348
فارغ التحصيل كارشناسي ارشد
مکانیک
ساخت و تولید
شهید رجایی تهران
سراسري
1388
عادي - فارغ التحصيلان
مازندران
بابل
ساخت و تولید
فوق لیسانس مدرس آموزشکده

ليست دوستان

  طیب جافر میاوقی