صفحه مشخصات کاربری وحید اکبری
وحید اکبری
6900
آفلاین
7 سال قبل
15 ماه قبل
15 ماه قبل
0

اطلاعات کاربر

وحید اکبری
وحید
اکبری
15/01/1363
دانشجوي دكترا
مکانیک
تبدیل انرژی
گیلان
سراسري
93
دانشجويي
همدان
اسداباد
1- برنامه نویسی زبان های فرترن و متلب
2- نرم افزارهای فلوئنت، گمبیت، کتیاو....
3-دینامیک سیالات محاسباتی
تهیه نرم افزار طراحی برج های خنک کننده

تماس ها

این کاربر اخیراً ارتباطی نداشته است.