دپارتمان مهندسی مکانیک ایران

انجمن مهندسی مکانیک

انجمن تست های غیر مخرب

انجمن علمی مهندسی پزشکی

انجمن بیومکانیک

آموزش تعمیر تجهیزات پزشکی

آموزش تعمیرات تجهیزات پزشکی

دوره های مهندسی پزشکی

دوره های آموزشی مهندسی پزشکی

انجمن مهندسی پزشکی

آموزش تعمیر تجهیزات دندانپزشکی

آموزش بازرسی جوش

آموزش پایپینگ

             


صفحه مشخصات کاربری وحید اکبری
وحید اکبری
7184
آفلاین
8 سال قبل
2 سال قبل
2 سال قبل
0

اطلاعات کاربر

وحید اکبری
وحید
اکبری
15/01/1363
دانشجوي دكترا
مکانیک
تبدیل انرژی
گیلان
سراسري
93
دانشجويي
همدان
اسداباد
1- برنامه نویسی زبان های فرترن و متلب
2- نرم افزارهای فلوئنت، گمبیت، کتیاو....
3-دینامیک سیالات محاسباتی
تهیه نرم افزار طراحی برج های خنک کننده

تماس ها

این کاربر اخیراً ارتباطی نداشته است.
سامانه هوشمند ژورنال مقالات