دپارتمان مهندسی مکانیک ایران

انجمن مهندسی مکانیک

انجمن تست های غیر مخرب

انجمن علمی مهندسی پزشکی

انجمن بیومکانیک

آموزش تعمیر تجهیزات پزشکی

آموزش تعمیرات تجهیزات پزشکی

دوره های مهندسی پزشکی

دوره های آموزشی مهندسی پزشکی

انجمن مهندسی پزشکی

آموزش تعمیر تجهیزات دندانپزشکی

آموزش بازرسی جوش

آموزش پایپینگ


             

Finite element mapping for incompatible FE meshes of composite structures

Abstract

Finite element analysis (FEA) of structural composites is mostly based on an as-designed geometry and input data. As-designed input data do not consider the manufacturing processes. For an as-built structural simulation of composites, it is important to integrate manufacturing process data into the structural analysis. Therefore, mapping algorithms are needed to transfer and process data between different process and structural simulation steps considering the application of different finite elements and media discretization for the individual simulation steps. This paper considers a mapping algorithm based on a bucket sort algorithm, shape interpolation functions of finite elements and internal fiber architectures of composite materials with a subsequent material properties prediction. The proposed algorithm is applicable for unidirectional composites as well as for non-crimped, woven and braided fabrics. Particular, it is shown how fiber orientation, as vector value of finite elements, is sensible for a data transfer between meshes with out-of-plane material defects. This integrated simulation approach is applied on a generic demonstrator geometry and aerospace component geometries. The implementation is realized within a new developed simulation platform for composites structures, from process up to structural simulations.

Keywords

  • Mapping;
  • Finite element analysis;
  • Finite element data transfer;
  • Composite structures;
  • Manufacturing chain simulation;
  • Integrated simulation approach;
  • Structural analysis
 

دانلود مقاله کامل -- ویژه اعضای طلایی

alt

 جهت اطلاع از نحوه ارتقا عضویت طلایی به

آپشن اعضای طلایی مراجعه فرمایید

 
سامانه هوشمند ژورنال مقالات